Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 hæl Stropp Uretan Mns02485 Utendørs Menneskeskapt Lukket Damestøvler Foring kitten Lett Med Nubuck Vei Varm Grå 1to9 Justerbar Snøre Tå Damestøvler 1to9 Varm Grå Snøre Uretan Lukket Utendørs Tå Menneskeskapt Nubuck Foring Vei Justerbar Mns02485 kitten Lett Med Stropp hæl Mik Mik Espadrilles Funshopping Funshopping Kvinners wfrwgq5 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Stropp Med Varm Utendørs Nubuck Foring Justerbar Uretan Lett kitten Lukket Grå Damestøvler Menneskeskapt 1to9 Mns02485 Tå Vei hæl Snøre 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Rødt Kvinners Kontor Kle Arbeid Slip Midten På Komfortabel Domstol Lave Blokk Comfy Bow Sko Pumper Hæler Damer araw1

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn