Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 hæl kitten Justerbar Snøre 1to9 Menneskeskapt Med Mns02485 Foring Damestøvler Lukket Stropp Uretan Utendørs Nubuck Lett Varm Tå Grå Vei Damestøvler Lukket hæl Varm Stropp Vei Foring Justerbar Mns02485 Grå Utendørs Nubuck kitten Med Menneskeskapt Snøre 1to9 Uretan Lett Tå day Sko D Hoppe Mote 75 Usa tUqUvBWaX 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Vei Grå hæl Tå Uretan Varm Mns02485 Lett Justerbar Lukket Nubuck Utendørs 1to9 kitten Menneskeskapt Foring Damestøvler Med Snøre Stropp 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Flop Barth Sandals Tå Flops St Uformell Flops Womens Flip Flip St Navy Toe Kvinners Sandaler Callisto Casual Callisto Barth Åpen Navy Open Flop wSCpRqx

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn