Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 Justerbar Lukket Utendørs Menneskeskapt Foring Nubuck Snøre Varm 1to9 Stropp Lett Vei hæl Tå Med Damestøvler Uretan Grå Mns02485 kitten Stropp Varm kitten Vei Damestøvler Med Grå Lett Uretan Utendørs Menneskeskapt 1to9 Justerbar hæl Foring Lukket Nubuck Snøre Mns02485 Tå Toe Hæl Ankel Såle Stropper Swing Cha Fest Kattunge Komfort cha Ballsal Tango Open Latin Dansesko Brun Lo Myke Cfp Sudue Bryllup Ladies nqUfxEwY 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Nubuck Varm Justerbar Grå Lett Menneskeskapt Utendørs hæl Damestøvler Lukket Snøre Vei Med Tå Uretan Stropp kitten Mns02485 Foring 1to9 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Kvinners Pigger Spenne Solid Sandaler Toe Peep Hvit Stiletthæler Agoolar Frostet FdqTRF

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn