Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 on Solide Odomolor Pu Høye Hvit Pumper Pull 38 sko Spisse Kvinners Hæler Tå Pull Tå 38 on sko Spisse Hæler Solide Hvit Odomolor Pu Høye Pumper Kvinners Flate Kvinners Pedro Miralles Svart Semsket Kneet Boots Skinn Over Strekning 21100 rYq7wxO5q 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Pu Tå Spisse sko Kvinners on Solide Hæler Høye 38 Pull Hvit Pumper Odomolor 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Hæler Tå 7 Patent Sko Oransje Fest Pumper Kle Spiss Vocosi 4 Høye For Inches Damer Kvinners IqOAxwaHE

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn