Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 Ballett Slip 9 Sort Sko Damer Nye Paljetter På Størrelse Kvinners 3 Pumper Glam Flat Essex Paljetter Flat På Damer Sort Kvinners Glam Nye Essex Ballett Sko Slip Størrelse 9 Pumper 3 Hæl Røde Domstol Carolbar Sko Kvinners Dekorasjoner Mote Lav Nydelig PxpqWv 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Ballett Pumper Slip Paljetter Kvinners Glam Damer Sort På Flat Sko Essex 9 Nye 3 Størrelse 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Dans Kaldt ballsal Asl04361 Kvinners Hæl Høy Sandaler toe Uretan Nubuck Utendørs Peep Fôr Road Svart Balamasa vYCqzw1xq

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn