Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 Tå Lukket Diamant Mykt Spiss Gull Glass Jenter Pu Leiligheter Materiale Voguezone009 Med Solide Leiligheter Jenter Solide Glass Mykt Materiale Gull Pu Diamant Voguezone009 Lukket Spiss Med Tå Skinn 1to9 Chunky Damene Plattform Aprikos Imitert Bandasje Spenne Hæler Støvler gT0gwrq 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Med Gull Lukket Pu Diamant Tå Voguezone009 Spiss Jenter Solide Leiligheter Materiale Mykt Glass 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Dame Brooklyn Flotte Flotte Brooklyn Sølv Sandal Sølv Flotte Sandal Dame Dame Sandal Sølv Brooklyn wqTCxAvH

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn