Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 Minetom Såle Søt Solid Leiligheter Stil Tå På Slip Rosa Ballett Kvinners Sko Tøfler Myk Erter Rund Farge Båten Søt Såle Kvinners Solid Slip Sko Rund Ballett Rosa Tå På Erter Leiligheter Myk Båten Stil Farge Tøfler Minetom Biscotto Sandaler Brun 840012 Fossile Mjus Kvinners Mote qpw01 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Myk Rund Erter Tøfler Rosa Søt Båten Slip Såle Ballett På Leiligheter Tå Solid Minetom Kvinners Stil Farge Sko 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.5 Kvinnens Uk Med Hæl Faste 4 Lukket Spiss Høy Metall Voguezone009 Tå Pumper Fersken Semsket SdO1U1q

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn