Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 På Kvinners Tå Søt Tøfler Rosa Myk Minetom Slip Erter Sko Farge Leiligheter Rund Ballett Solid Såle Stil Båten Såle Solid Rund Tå På Leiligheter Tøfler Ballett Farge Myk Kvinners Rosa Søt Minetom Slip Stil Erter Sko Båten Veja Veja Kvinners Veja Veja Trenere Kvinners Trenere Kvinners Trenere 44Bw1qr6x 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Solid Tøfler Tå Søt Myk Rosa Båten Kvinners Slip Leiligheter Ballett Minetom Stil Sko Erter Såle På Rund Farge 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Peep Domstol Kvinners Stiletto Hæl Gul Sko Soireelady Høy Pumper Toe 5wRUxH

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn