Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 På Jobbe Damene Essex Glam Fløyel Pumper Sko Uformell Laster Svart Classis Kvinners Kontor Slip Flate Sko På Pumper Kontor Classis Kvinners Essex Jobbe Glam Damene Flate Fløyel Slip Svart Laster Uformell Den Nye Satin 39 Lime Vinter Khskx Slank 11cm Bart Spissen Høst Tekstur Glidelås Og Fargede svart Hæl Høy Slange Med Hud Støvler 6wqw17vPCn 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Pumper Glam Classis Essex Kvinners Svart Slip Flate Damene Jobbe Fløyel Laster Sko Uformell Kontor På 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Svart Kvinners Med Creta Rem Art Sandaler Hæl Vedlagt Tå 7nF8w1W1qg

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn