Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 På Kontor Slip Classis Fløyel Laster Pumper Essex Flate Damene Jobbe Uformell Kvinners Svart Sko Glam Damene Jobbe Slip Essex Svart Kontor Classis Laster På Kvinners Uformell Fløyel Pumper Sko Glam Flate Flop Tøfler Jds S Beige Flip Anti Fortuning Kile skli Bøhmen 01qB8A 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Sko Damene Pumper Kvinners Fløyel Flate Glam Classis Essex Jobbe På Uformell Kontor Slip Svart Laster 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Decon toppmøtet Janoski Fitness svart Zoom Svart W Ht Flerfarget 002 Sb Menns Nike Sko wfqXWHRw

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn