Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 Midten Damer Blokk Sko På Rødt Pumper Lave Slip Kle Domstol Kontor Comfy Bow Arbeid Hæler Kvinners Komfortabel Rødt Sko Domstol Comfy Komfortabel Kvinners Kle Slip Arbeid Lave Blokk Pumper Damer Hæler Kontor På Bow Midten Menns Designer Sko Aurlandssko Uformell Skinn Semsket Kjøring Gensen Grå Dagdriver Mocassin UFdq6aw 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Rødt Comfy Pumper Bow Damer Hæler Kontor På Kle Komfortabel Midten Slip Arbeid Sko Domstol Lave Blokk Kvinners 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Lesley Pumpe Baugen Detalj 62 Gabor 403 Kvinners Med Metallisk 66 v5wORqU7

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn