Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 Med Gummisåle Metall Grå Menns on Kjøre Penny Båt Dekor Myk Slip Loafers Sko Mokasiner Grå Metall Myk Sko Loafers Mokasiner on Med Dekor Menns Båt Slip Gummisåle Kjøre Penny Sko Mj015162 Svart Bryllup Menns Inmonarch Firkantet Design YwqHU 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Penny Loafers Sko Menns Kjøre Gummisåle Med Myk on Slip Dekor Grå Mokasiner Båt Metall 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Kryss Av Tvers Kvinners Stropp Ankelen Sandal Og Tydelig Taupe Pleaser Fabulicious 415 qIvwdI

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn