Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 Gull Pataugas Tonca Pataugas Ballerina Ballerina Ballerina Ballerina Gull Pataugas Pataugas Gull Tonca Tonca Ballerina Ballerina Ballerina Gull Pataugas Gull Tonca Ballerina Pataugas Tonca Pataugas Tonca Pataugas Gull Drivere Carving Sko Leiligheter Pumper Mokasiner Kvinners Årsaks Oransje Ifashion Ut Båt Loafers Hul Tøffel BRHnqw5 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Pataugas Tonca Tonca Ballerina Gull Ballerina Gull Gull Pataugas Pataugas Pataugas Tonca Ballerina Ballerina 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Patent Eu34 Uk2 Bryllup Us4 Vinter Cn33 Karriere Fest Komfort 4 Våren Støvler Kjole 2 Uformell Nyhet 5 Høst Kvinners Rtry Plattform Kontor Lær 5 Lær 1xwpR8qq

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn