Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 Flat På Kvinners Sko Essex Nye 9 Ballett Pumper Sort Paljetter Størrelse Damer Slip Glam 3 Kvinners På Paljetter Glam Sort Ballett Nye Sko Størrelse Flat Slip Pumper Essex 3 9 Damer Sandaler Ipanema Hvit Kvinners Kvinners Gull Gull Hvit Ipanema Sandaler wnWgq7ZA 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Sko Pumper Essex Flat Glam Nye På Sort Ballett Størrelse Kvinners 3 Paljetter Damer Slip 9 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Grå Komfort Durchgängies Gabor koala Platå Grå Kvinners 0fxqCwq6

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn