Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 25030 12 Kråke Street Ara Ballett Leiligheter 05 Kvinners Leiligheter Ballett Ara 12 Street Kvinners 25030 Kråke 05 Domstol Hvit Bevegelseskontroll Uk Sko Tennis Menns Bredde Balance 4e Marineblå New Uk 10 Med 806 FwHpx7XHq 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

25030 Kråke Leiligheter 12 Kvinners Ara Ballett Street 05 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Pekte Lukket Odomolor Beige Trekk sko På Hæler Kattunge Pumper Tå Fast Kvinners YrqgP0Y

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn