Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 Hæl Støvler Blonder Blonder Dans Sko up Fest Ballroom Moderne Xue A Aften 40 Sko Stiletto B farge Blå Kvinners Svart Størrelse Aften Hæl Svart Fest Stiletto B Blonder up farge Ballroom 40 Blonder Dans Støvler Sko Sko Størrelse A Moderne Kvinners Blå Xue Betsey Blue Sandal Svart Av Kjole Kvinners Johnson Satin Sb livie Ur6q4UWn 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Størrelse Xue Ballroom Blonder Hæl Sko Aften farge up Blonder A Fest Støvler Moderne Dans Stiletto 40 Svart Kvinners Blå B Sko 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Hæl 11cm Meijunter Pumps Semsket Spisse Damene Stiletto Klassiske Skinn Sko Høy BRB65q

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn