Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 Stiletto Blå Blonder Sko up Fest Støvler Svart Hæl Dans Sko 40 Kvinners B Xue farge Aften Størrelse Ballroom Moderne A Blonder up Blå Hæl Sko Moderne Ballroom Kvinners Stiletto Dans Støvler Xue Størrelse Aften Blonder 40 Svart Fest farge B A Blonder Sko Pu Åpen Solide Agoolar Sandaler Høye Tå Spenne Kvinners Blå Hæler FccqAP 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Fest Kvinners Støvler Sko A Blå 40 Moderne Aften farge Svart B Xue Hæl Blonder Stiletto Størrelse Sko up Ballroom Dans Blonder 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Navy Espadrij Loafer Espadrij Loafer Espadrij Kvinners Leiligheter Leiligheter Kvinners Navy Kvinners Loafer wTwxf6q

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn