Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 B Stiletto Sko Blå farge Fest Xue Dans Støvler Moderne Blonder Blonder Aften Størrelse Sko Ballroom A up Hæl Kvinners Svart 40 Hæl Svart 40 Blonder Dans Kvinners B Sko Størrelse Sko farge A up Blonder Støvler Stiletto Aften Fest Xue Moderne Ballroom Blå Sandaler Stiletto Chic Hæl Hvit Mee Sko Kvinners Høy wafHvq 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Stiletto 40 Moderne A Svart Ballroom Dans Støvler Sko Størrelse up Sko Aften farge B Blonder Kvinners Blå Xue Blonder Hæl Fest 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Cn39 Kontor Lær Lær Høst Våren Uk6 Us8 Kvelden Komfort Nyhet Kle Plattform Bryllup Patent Rtry Uformell Kvinners Eu39 Vinter Støvler Fest Karriere 4vwf71q

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn