Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 14 Rieker royal Royal Ballett 46363 Kvinners Leiligheter Kongeblå Royal Leiligheter 46363 Kongeblå Kvinners Ballett Rieker 14 royal Bryllup Rhinestones Kvinners Domstol Sommerfest Brudepike Sateng 07 6041 Yc Stor Sølv L Sko Størrelse 70xz5wE8q 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Kvinners Leiligheter royal 46363 14 Rieker Kongeblå Ballett Royal 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Damer Kvinners Pene Sandaler Høye Kvinnelige Gull Hæler Tynne Våren Paljetter Høyhælte Mmlc Uformelle Sko nFpxnf

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn