Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 9 Størrelse Glam På 3 Flat Paljetter Essex Pumper Slip Damer Sko Ballett Sort Nye Kvinners Pumper Paljetter Damer Nye På Kvinners Sort 3 Ballett Essex Flat Glam Sko 9 Slip Størrelse Converse Pc2 Fantom Joggesko Svart Mid Unisex Ct Sort TPTaHxqBw 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Nye På 9 3 Glam Damer Ballett Slip Paljetter Sko Kvinners Pumper Flat Essex Sort Størrelse 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Giuseppe Pumpe Kvinners Kjole Zanotti E76030 Kjøtt wZz6WwAPq

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn