Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 Flat Kvinners Skinn 2 Golden Edelman Semsket Perforert Karamell 8 Uk Sam Varm Felicia Korall Ballett Semsket Varm Edelman Kvinners 8 Karamell Skinn Sam Uk Golden Ballett Korall Flat Semsket 2 Perforert Semsket Felicia Lav Voksnes Vinterisert Beige Sneakers Puma Unisex top Bliss pTOOF 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

8 Uk Varm Perforert Skinn Edelman Korall Semsket 2 Kvinners Golden Flat Karamell Sam Felicia Semsket Ballett 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.tallet Skoen 60 70 Originale Soul Skinn Ikon 12 Sorte Menns tallet Northern Mod Brun 7 Dyre Hvvq7R

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn