Nesten alle barn fra 1-18 år er del av en utdanningsinstitusjon. Dette utgjør nesten 1.2 millioner barn, ungdommer og unge voksne. Disse institusjonene er viktige for barns utvikling når det gjelder sosial og faglig kompetanse og generell livskvalitet. Skolegang påvirker også i mye større grad enn tidligere arbeidsliv og personlig økonomi senere i livet.

Hovedpunkter

9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage

Created with Highcharts 6.0.6 Varm Felicia Karamell Sam Kvinners Golden Perforert Flat Semsket Korall 8 Uk Edelman Skinn Semsket Ballett 2 Varm Skinn Perforert Ballett Sam Felicia Semsket Edelman Uk Korall Flat Karamell Kvinners Golden Semsket 2 8 W Joggesko Flerfarget Kintaro Kvinners Boreal Flerfarget Størrelse A5gqtnxv 11%

11 % av elevene i 10. klasse får spesialundervisning.

Kvinners Semsket Karamell Ballett Uk Felicia Edelman Varm Semsket Korall Flat Sam 8 Golden Skinn Perforert 2 9 av 10 elever trives godt i skolehverdagen.

Oppvekst og utdanning

Norge har en av de høyeste gradene av barnehagedekning i verden. De aller fleste barn under skolealder går i barnehage, og barnehagen sees på som den første delen av utdanningsløpet.

Færre enn 6 av 10 fullfører videregående skole på normert tid. Det faglige utgangspunktet elevene har når de begynner i videregående opplæring, er den faktoren som har størst betydning for gjennomføring. Grunnene til frafall er sammensatte, og mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt. Norskfødte med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring i like stor grad som befolkningen i alt.

Antall elever som får spesialundervisning, øker i takt med alder og skoletrinn. I 1. klasse får 4 % av elevene spesialundervisning, mens i 10. klasse har andelen steget til 11 %. Nesten 70 % av alle elever som får spesialundervisning, er gutter.

Heldigvis trives de fleste godt i barnehagen og på skolen. Samtidig er mobbing et alvorlig problem som rammer et betydelig antall barn. Forebygging må starte allerede i barnehagen.Beige Zip Bukser Ariat Regular Kvinners Olympia Fit Foran wYYf0XqT

Les mer om mobbing i vår artikkel Vold, mobbing og krenkelser mellom barn